Solgt

Flott beliggende eiendom m. egen strandlinje mot Holtekilen. Brekke - Kirkøy - Hvaler

Jan G. Lilledal presenterer Svanekilveien 111. Din nye bolig.
Ny pris, bud mottatt! Flott og idyllisk beliggende eiendom på drøye 72 daa i naturskjønt landbruks- og skjærgårdsområde på Kirkøy i Hvaler. Består av 3 sammenhengende teiger. På en av teigene ligger en eldre garasjebygning og en mindre arbeidsbrakke som er kondemnabelt og ubeboelig. En av teigene ligger mot Holtekilen m. egen strandlinje. Dt kan være potensiale til å bygge et bolighus, evt. stall eller andre bygninger tilhørende et småbruk, forutsatt avklaring/søknad hos kommunen. Egner seg godt til dyrehold m. store og egnede arealer. 2 km. nord for kommunesenteret på Skjærhalden. Her er man nært på skjærgård m. kjente utfartssteder som bla Skjærhalden, Akerøya og Tisler. Koster og Strømstad ligger også innenfor en kort båttur. I sommerbyen Fredrikstad kan man nyte kultur og god mat
Svanekilveien 111, 1680 SKJÆRHALDEN
Generell orientering:
KNR / GNR / BNR / ANDEL
3011 / 2 / 32 / 1/1
Omk. kjøpers
beskrivelse:
3.000 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 172,- (Panteattest kjøper) 540,- (E-Tingl.gebyr pantedokument) 540,- (E-Tingl.gebyr skjøte) 75 000,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum:4 990 000,-)) 14 650,- (Boligkjøperpakken fra IF (valgfritt)) 90 902,- (Omkostninger totalt) 3 090 902,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Prisantydning:
3.000.000 kr
Totalpris:
3.140.902 kr
Soverom:
0
Byggeår:
1975
Boligtype:
Annet
Tomteareal:
72613 m²
Tomtetype:
Eiertomt
Eierform:
Eiet
Velforening:

Nyttig informasjon

Kort om eiendommen
Ny pris, bud mottatt! Flott og idyllisk beliggende eiendom på drøye 72 daa i naturskjønt landbruks- og skjærgårdsområde på Kirkøy i Hvaler. Består av 3 sammenhengende teiger. På en av teigene ligger en eldre garasjebygning og en mindre arbeidsbrakke som er kondemnabelt og ubeboelig. En av teigene ligger mot Holtekilen m. egen strandlinje. Dt kan være potensiale til å bygge et bolighus, evt. stall eller andre bygninger tilhørende et småbruk, forutsatt avklaring/søknad hos kommunen. Egner seg godt til dyrehold m. store og egnede arealer. 2 km. nord for kommunesenteret på Skjærhalden. Her er man nært på skjærgård m. kjente utfartssteder som bla Skjærhalden, Akerøya og Tisler. Koster og Strømstad ligger også innenfor en kort båttur. I sommerbyen Fredrikstad kan man nyte kultur og god mat
Tomteforhold
Eiertomt som i følge kommunens matrikkelenhet utgjør 72.613 m² , hvorav i følge NIBIO gårdskart ca. 11,6 daa utgjør dyrket mark, ca. 47 daa utgjør skog og myr, ca. 0,7 daa utgjør jorddekt fastmark og ca. 11,9 daa utgjør skrinn fastmark. Eiendommen består av 3 teiger som deles av hovedveien mot Hellekilen og Ed, fylkesvei 501 og 507. Den søndre og største teigen (teig A) består for det meste av en skogbekledd ås (hovedsak lett furuskog). Det står en eldre garasje og en arbeidsbrakke oppført på området og hvor det strekker seg en høyspentledning over åsen syd/øst - nord/vest- retningen. Herfra vil det vært mulighet for fin utsikt i flere himmelretninger. Dagens eksisterende bygningsmasse egner seg p.t. ikke til beboelse. Mot nord ligger en del (teig B) av eiendommen i et smalt belte ned mot Holtekilen. Her med egen strandlinje. Det er her avgitt bøyerett til 3 naboer ved stranden, og 2 naboer har veirett over parsellen på nedsiden av veien mot vannet. Den den delen av eiendommen som ligger innenfor 100 meters grensen langs sjøen utgjør anslagsvis rundt 4 daa. Det minste delområdet (teig C) av eiendommen er en liten flik på vestsiden av fylkesvei 501. I følge Hvaler kommune er det her muligheter for å koble seg på det kommunale vann- og avløpsnettet. Trase ligger langs med veien (Brekkeveien) mot barnehagen ("Brekke-krysset"). Teig B og C samt noe av teig A består av landbruksjord/matjord. Til sammen ca. 11 daa av den samlede eiendommen er landbruksjord. Ikke noe av dette er i dag aktivt benyttet til landbruk. Det foreligger ikke målebrev av tomten og kommunen opplyser om at grensene i matrikkelen er usikre og det vil ofte medføre arealavvik i forhold til eksisterende areal i marka. For å få nøyaktig grensebestemmelse anbefales det å rekvirere ny oppmåling. Gårdskart og kommunens matrikkelinformasjon fås utlevert hos oppdragsansvarlig og/eller kan lastes ned via eiendommens digitale hjemmeside.

Eiendommen

Eiendomsbetegnelse
Kommune: Hvaler
Gnr. 2
Bnr. 32
Snr. 0
Knr. 3011
Areal og innhold
På den søndre og største teigen (teig A) står det oppført en eldre låve og en eldre arbeidsbrakke som er kondemnabelt og er plassert ca. 380 m. i luftlinje fra vannkanten mot Holtekilen. I kommunens eiendomsmatrikkel fremgår det at en av bygningene er registrert som bolig, men det kan tyde på at det her er tale om en feilregistrering.

Arbeidsbrakke Bruksareal 1. etasje: 14 kvm Arealene er hentet fra kommunens matrikkelenhet, disse stemmer her ikke helt overens med faktisk virkelighet og det fremstår som bygning og areal er forvekslet. Arealene er ikke kontrollmålt og det må tas høyde for eventuelle avvik. Garasjebygning Bruksareal 1. etasje: 65 kvm Arealene er hentet fra kommunens matrikkelenhet, disse stemmer her ikke helt overens med faktisk virkelighet og det fremstår som bygning og areal er forvekslet. Arealene er ikke kontrollmålt og det må tas høyde for eventuelle avvik.
Byggeår 1975
Standard
Eiendommen er pr. d. d. ikke beboelig med den bebyggelsen som finnes på eiendommen i dag. Det står oppført en garasjebygning og en eldre arbeidsbrakke som er kondemnabelt. som er plassert ca. 380 m. i luftlinje fra vannkanten.
Moderniseringer og påkostninger
Byggemåte
Adgang Til Utleie
Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler til hinder for at bygninger på eiendommen helt eller delvis leies ut. Bygningsmassen er ikke registrert eller tilrettelagt med egen utleiedel.
Oppvarming
Energimerke
g5
Info energiklasse
Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G. Kjøper kan kreve eiendommen energimerkes for selgers regning. Eiendommen er p.t. ikke beboelig.
Diverse
I forbindelse med et forhåndskonferanse med kommuneadministrasjon/politikkere, utarbeidet dagens eier et innspill til kommunen "Holtekilen Park" via arkitektkontoret LINK signatur AS datert 15.12.2010. I rulleringen av den gjeldende kommuneplanens arealdel for perioden 2019-2031 ble denne ikke hensyntatt og området er i den gjeldende planen ikke prioritert for fremtidig boligutvikling. Forslag gjaldt utvikling av eiendommen og at området bygges ut med om lag 20 eneboliger. Innspillet fås om ønskelig utlevert av oppdragsansvarlig og/eller kan lastes ned via eiendommens digitale hjemmeside.
TV og internett
Innbo og løsøre
Eiendommen overtas slik den fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette.
Radonmåling

Området

Beliggenhet
Flott og idyllisk beliggende i naturskjønt landbruks- og skjærgårdsområde, Brekke på Kirkøy i Ytre Hvaler. Eiendommen har nærhet til de barnevennlige badestrender på Storesand (2 km.) og Ørekroken. Det er også nærhet til Arekilen Naturreservat. Det er kun ca. 2 km. bort til kommuneadministrasjonen på Skjærhalden som trygt må kunne kalles et sentrum for aktiv fritid og nytelse. På Skjærhalden er det torg, båthavn med gjestebrygger, butikker, vinmonopol samt fergeleie med fast forbindelse til de østre Hvalerøyene og Strømstad. Her finner du små sjarmerende butikker, kunstutstillinger, butikksentra, pub og restauranter m.m. Her finner du badestranden Krokstrand/Bystranda. Videre har Skjærhalden har en godt utbygget marina hvor det kan være mulighet for leie av båtplass. Oslofjordekspressen har flere daglige bussavganger fra Skjærhalden med direkte forbindelse til Oslo. Kirkøya innehar fylkets mest intakte og representative landskap i kystsonen med bl.a. store sandstrender, særpreget gammel sandfuruskog, gamle flygesanddyner, strandenger med orkideer (Ørekroken), rullesteinstrender, vindeksponert kystfuruskog og jettegryter og hustufter fra vikingtid/middelalder (Sjursholmen). Du kan starte fra nasjonalparksenteret på Skjærhalden og følg kyststiens blå merker ut mot det fredete fyret Homlungen. Stien går gjennom litt ulendt terreng videre til badestranda på Storesand. I sommersesongen er det strandkafé her. Stien går videre gjennom den gamle furuskogen i Prestegårdsskogen naturreservat til neste sandstrand, Ørekroken. Landskapet skifter karakter i et blunk fra forblåst kyst til høyreist og lun skog.
Adkomst
Fra Fredrikstad sentrum følg FV 108 over Kråkerøy til Hvaler. Følg veien gjennom Vesterøy, Spjærøy og Asmaløy - deretter gjennom Hvalertunnelen (3.750 m.) over til Kirkøy. Følg veien mot Skjærhalden. Ved Hvaler kirke ta skarpt til venstre inn på Svanekilveien og kjør 1,5 km. nordover mot Brekke. Ta videre Brekkesletta til høyre ved første veikryss etter kirken og da ved den gamle skolen og tvers over Brekke barnehage.
Parkering
Parkering skjer på egen tomt. Det er avgitt bøyerett til 3 naboer ved stranden, og 2 naboer har veirett over parsellen på nedsiden avveien mot vannet. Konferer for øvrig megler.
Offentlig kommunikasjon
Det er god bussforbindelse Oslo – Skjærhalden via Fredrikstad (Nettbuss) Bussholdeplass ved Hvaler Kirke, 1,5 km fra hytta.
Barnehager og skoler
Brekke barnehage, umiddelbar nærhet.

Økonomi

Prisantydning
3.000.000 kr
Totalpris inkl omk
3.140.902 kr
Formuesverdi primær
0 kr
Formuesverdi primær år
Formuesverdi sekundær
0 kr
Formuesverdi sekundær år
Info formuesverdi
Det er ikke registrert noen formuesverdi på eiendommen, konferer eventuelt Skatt Øst. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).
Kommunale avgifter
Det foreligger pr. d. d. ingen kommunale avgifter for denne eiendommen. Ved eventuelt fremtidig tilkobling av vann og avløp kan følgende gebyrer beregnes; Årsgebyr vann: Helårsbolig: kr 1 790,- Årsgebyr avløp: Helårsbolig: kr 2 220,- Forbruksgebyr: Enhetspris per m3 - vann: kr 18,92,- Enhetspris per m3 - avløp: kr 28,08,- Stipulert forbruk Dersom vannmåler ikke er installert, er i ustand, eller kommunen av andre årsaker ikke har mottatt måleravlesning fra abonnenten, blir forbruksgebyret stipulert.
Legalpant
Kommunen har legalpant i eiendommen/ lovbestemt pant for kommunale avgifter og eiendomsskatt. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge.
Info eiendomsskatt
Eiendommens skattetakst pr. 2022 er 2.279.000,- Fratrukket 70% = Kr. 1.595.300,- Beløpet danner grunnlag for kommunens beregning av eiendomsskatt. Skattesats 3,5 promille, som gir årlig for tiden gjeldende eiendomsskatt pålydende kr. 5.583,- Skattesatsen i Hvaler kommune er for tiden 3,5 promille promille av skattetaksten. Kommunestyret i Hvaler vedtok den 21.04.2022 å omtaksere alle skattepliktige faste eiendommer med virkning for utskriving av eiendomsskatten fra 2024. Besiktigelsen vil skje fra slutten av 2022 og ut 2023.

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter
Det er avgitt bøyerett til 3 naboer ved stranden, og 2 naboer har veirett over parsellen på nedsiden avveien mot vannet. Konferer for øvrig megler. Grunnboken er delt inn etter prioritetsrekkefølge. På bekreftet grunnboks utskrift er eventuelle pengeheftelser og servitutter listet opp etter hverandre under samlebetegnelsen "Heftelser". Heftelsene er ordnet etter tidspunkt for tinglysing. Kjøpers bank får prioritet etter heftelser i eiendommen som ikke skal slettes ved overdragelse, herunder servitutter. Panterett til kjøpers bank vil ha best prioritet av pengeheftelsene, men fremstå med prioritet etter servitutter som allerede hefter i eiendommen. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Tinglysningsmateriale som er eldre enn 1936 kan ikke spores via elektronisk grunnbok, disse spores via gammel grunnbok (Skannede kopier av de gamle manuelle grunnboksarkene som ble ført av domstolene). Det er ikke kjent at det foreligger historiske dokumenter av relevans/betydning. Disse kan eventuelt følger med over fra hovebruk/gård i forbindelse med historiske tomtefradelinger. Gammel grunnbok får utlevert hos oppdragsansvarlig. På eiendommen (3011/2/32) er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 14.05.1973 - Dokumentnr: 302207 - Erklæring/avtale Bestemmelse om bebyggelse . Overført fra: Knr:0111 Gnr:2 Bnr:46 03.10.1973 - Dokumentnr: 304597 - Skjønn Overført fra: Knr:0111 Gnr:2 Bnr:46 . Gjelder denne registerenheten med flere 25.04.1975 - Dokumentnr: 301887 - Erklæring/avtale Grensegangssak. Gjelder denne registerenheten med flere 18.02.1977 - Dokumentnr: 300836 - Erklæring/avtale Grensegangssak. Gjelder denne registerenheten med flere 27.04.1978 - Dokumentnr: 302043 - Best. om vann/kloakkledn. Overført fra: Knr:0111 Gnr:2 Bnr:46 04.10.1982 - Dokumentnr: 309461 - Erklæring/avtale RETTIGHETSHAVER:Hvaler kommune om kobling av spillvannsutslipp på d.e. Overført fra: Knr:0111 Gnr:2 Bnr:46 11.12.1992 - Dokumentnr: 11362 - Erklæring/avtale Bestemmelse om bøyefeste . Rettighetshaver: TORE OTTO MADSEN 21.03.2001 - Dokumentnr: 3145 - Best. om vann/kloakkledn. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver Hvaler kommune 21.03.2001 - Dokumentnr: 3145 - Erklæring/avtale Best. om signalkabel. Rettighetshaver Hvaler kommune, Televerket, kabel-tv og Fredrikstad Energi AS 27.04.2001 - Dokumentnr: 4820 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3011 Gnr:2 Bnr:13 27.04.2001 - Dokumentnr: 4821 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3011 Gnr:2 Bnr:8. Gjelder denne registerenheten med flere 11.10.2001 - Dokumentnr: 12713 - Jordskifte SAK NR. 24/1999 . Gjelder denne registerenheten med flere 11.10.2001 - Dokumentnr: 12713 - Best. om båt/bryggeplass Rettighetshaver: Knr:3011 Gnr:2 Bnr:27 01.02.2008 - Dokumentnr: 93681 - Bestemmelse om båtplass Rettighetshaver: Rausand Jan Terje Fnr: 180665 45187 Leiepris kr. 4000,- pr. år Leietid 5 år Bestemmelse om adkomstrett . Bestemmelse om parkering. Med flere bestemmelser 12.06.2008 - Dokumentnr: 476108 - Bestemmelse om båtplass Rettighetshaver: Henriksen Carl Henrik Fnr: 140662 49795 Jolleplass og en parkeringsplass på livstid. Med flere bestemmelser 09.09.2009 - Dokumentnr: 664356 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3011 Gnr:2 Bnr:23. Med flere bestemmelser 25.04.1955 - Dokumentnr: 301511 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3011 Gnr:2 Bnr:8 13.09.1993 - Dokumentnr: 8088 - Målebrev Overført fra: Knr:0111 Gnr:2 Bnr:50 26.04.2000 - Dokumentnr: 5094 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0111 Gnr:2 Bnr:36 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0111 Gnr:2 Bnr:40 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0111 Gnr:2 Bnr:46 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0111 Gnr:2 Bnr:50 04.07.1957 - Dokumentnr: 302431 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3011 Gnr:2 Bnr:8. Overført fra: Knr:0111 Gnr:2 Bnr:36 Kopi av tinglyste avtaler utleveres på meglers kontor.
Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for den oppførte bygningsmassen på eiendommen. Det var ikke regnet som vanlig praksis å innhente dette i Hvaler kommune ved oppføringstidspunktet. Man forutså at bygningen ble oppført slik den ble byggeanmeldt. Det foreligger heller ikke byggemeldinger og/eller byggetegninger som kan verifisere godkjent bruk og formål. For bygninger som er oppført før bygningsloven av 1965 - og tatt i bruk før dette tidspunkt - må den faktiske og historiske bruk legges til grunn. Eiendommens er ifølge kommunens matrikkelenhet registrert/tatt i bruk i 1975. Etter undersøkelser fra historiske flyfoto vises at eiendommen ikke var bebygd i 1966. Plan og bygningsloven av 1965, tilsier at oppført bebyggelse sannsynligvis var et søknadspliktig tiltak også etter datidens lovverk. Registrering av bebyggelsen i matrikkelen er av eldre dato (1975) og mye tyder på at det her er tale om en feilregistrering. I følge eiendomsmatrikkelen (tidligere GAB) er det på denne eiendommen registrert enebolig med bruksareal 65 m² registrert tatt i bruk 15.06.1975. Videre er det registrert garasjeuthus/anneks til bolig med bruksareal 14 m² som også er registrert tatt i bruk 15.06.1975. Registrert arealinformasjon i matrikkelen stemmer ikke helt overens med faktisk virkelighet og det fremstår mer trolig som feilføring og at de registrert bygningsarealene er blitt forvekslet. Bruken bør avklares med kommunen, og vil være avgjørende ved søknadspliktige tiltak som for eks. tilkobling av vann og avløp m.m. Konferer eventuelt Hvaler kommune. Nåværende bygningsmasse anses som ubeboelig og er plassert ca. 380 m. i luftlinje fra vannkanten og således utenfor det såkalte 100-metersbeltet.
Regulerings- og arealplaner
Eiendommen inngår i dag ikke i noen regulerings- eller bebyggelsesplan. Eiendommen ligger i et uregulert område avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel (2019-2031). Eiendommen er i tillegg underlagt hensynssone 510 landbruk og 550 hensynsone landskap. Innenfor LNF-områder tillates tiltak som tjener områdenes bruk som landbruks-, natur- og friluftsområde. Sjøområdet som grenser inntil eiendommen er avsatt til prioritert naturområde i sjø (LNF). En eventuelt søknad om oppføring av nye boenheter vil være avhengig av dispensasjon fra gjeldende bestemmelser. Etter kommuneplanens § 5.2.3 kan det for eksisterende boliger etter enkeltvise søknader tillates utvikling etter følgende bestemmelser: § 5.2.3 Bestemmelser for boliger i LNF-områder for spredt bebyggelse (jf. PBL § 11-11 nr. 2) Det tillates ikke etablering av nye boliger/boenheter innenfor formålet. a) Boligtomtas samlede bygningsmasse skal ikke overstige 300 m² bebygd areal (BYA). b) Plassering av ny bebyggelse skal være i harmoni med eksisterende bebyggelse hva angår avstand fra kommunal vei med mindre det går på bekostning av trafikksikkerheten. I områder uten tydelig struktur skal bebyggelsen ikke plasseres nærmere veikant enn 5 m. Avstand må også avklares etter vegloven. c) Møne- og gesimshøyde for bolig skal ikke overstige henholdsvis 7,5 m og 6,5 m. d) Maksimal størrelse per anneks/garasje/uthus er 50 m² BYA/BRA. Møne- og gesimshøyde skal ikke overstige henholdsvis 6 m og 4,5 m. Anneks/garasje/uthus skal oppføres i tilknytning til bolighus og utformes i tråd med lokal byggeskikk. e) Bygningenes høyde, gavlbredde, fasadelengde, med videre skal gi bebyggelsen preg av småskala. f) Alle tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 første ledd, skal tilpasses det eksisterende terrenget og utformes på en slik måte at det eksponeres minst mulig. Store terrenginngrep tillates ikke. g) Det skal utarbeides fasadetegninger som viser eksisterende og framtidig terrengnivå. Eksakt plassering skal vises ved kotehøyde på bygninger og kjørevei. Innenfor 100-metersbeltet gjelder byggeforbudet etter plan- og bygningslovens §1-8 andre ledd. Det er særskilte begrensninger mht. utbygging og påbygging av fritidsboliger og annen bebyggelse innenfor sonen. Andre tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 første ledd enn fasadeendringer og innløsning av bebygd festetomt, kan ikke settes i verk. Bruksendring og innredning av eksisterende bygninger, for eksempel boliger, sjøboder, uthus, landbruksbebyggelse eller lignende til fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Ny eier kan eventuelt søke dispensasjon fra kravene i kommuneplanen. Det første kommunen vurderer ved dispensasjon er om hensynene bak bestemmelsen(e) det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Hvis det foreligger en vesentlig tilsidesettelse, kan det ikke gis dispensasjon. Det heter seg at fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Temaer som er viktige å vurdere er bl. annet innlegging av vann og avløp, eksponering og samling av bygningsmasse. Dette er ment å styrke friluftslivets vilkår og å bevare naturmiljøet. Arealplankart og bestemmelser tas ut fra kommunens nettside på www.hvaler.kommune.no. Se menypunktet kommuneplan. Plankart og bestemmelser kan lastes ned derfra. Fås også ved henvendelse til oppdragsansvarlig.
Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet vei. Avkjørsel er i dag fra Fv. 501. Eiendommen er i dag ikke koblet til kommunalt vann- og avløpsnett. I følge Hvaler kommune er det muligheter for å koble seg på det kommunale vann- og avløpsnettet. Trase ligger i veien som deler tomten (Brekkeveien) mot barnehagen ("Brekke-krysset") anslagsvis 105 m. luftlinje fra dagens plasserte bygninger. Alle boliger med innlagt vann vil bli pålagt å koble seg på det kommunale avløpsnettet der dette tilbys. Tilknytningsavgift til Hvaler kommune for vann utgjør pr. 2022 kr. 41.990,- inkl. mva. og tilknytningsavgift for avløp utgjør pr. 2022 kr. 42.910 inkl. mva. Det tas forbehold om feil eller endring av avgiften. Endelig tilknytningsavgift bes konferert Hvaler kommune igangsettelse. Det kan eventuelt være mulighet for tilbud om tilskuddsordning, konferer Hvaler kommune. Kostnader inntil kr. 100.000,- er egenandel, det kan søkes om inntil kr. 95.000,- i tilskudd, kostnader utover dette må eier selv betale. Kommunalt vann og avløpskart for området, samt gebyrregulativ Hvaler kommune kan fås hos oppdragsansvarlig eller lastes ned via eiendommens digitale hjemmeside. Konferer eventuelt megler.
Konsesjon
Eiendommen er odel- og konsesjonsfri. Da eiendommen er under 100 daa, så omfattes den ikke av landbrukskonsesjon og at det i kommuneplanen og matrikkelen fremgår at den ene brakken er registrert som bolig og har vært brukt som bolig. Det betyr at konsesjonsloven § 7 (såkalt nedsatt konsesjonsgrense, 0- konsesjon) gjelder og at det følger boplikt på eiendommen ved salg ut av familien. Ny eier må underskrive egenerklæring om konsesjonsfrihet. jf Hvaler kommune forskrift til konsesjonslovens § 7 nr. 1 av 01.11.1991 (såkalt 0-konsesjon).

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår
Kjøpesum + omk. forfaller til innbetaling innen overtagelsesdatoen på eiendommen.
Overtagelse
Etter nærmere avtale med selger.
Budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.
Avhendingsloven
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, Eierskifterapport fra bygningsakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det er ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for. Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen «som den er». Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Dersom eiendommens tomt har et mindre areal enn kjøperen regnet med, utgjør det likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1). Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men har likevel utarbeidet egenerklæring. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med denne før budgiving/kjøp. Erklæringen fåes utlevert av megler.
Eierforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring hos Buysure. Forsikringen dekker/gjelder kun for bygninger godkjent til boligformål – typisk hovedbygning, evt. kårbolig, boliganneks og garasje. Næringsbygg som fjøs, låver, driftsbygninger og dyrket skog og mark dekkes ikke av forsikringen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Les mer om boligkjøperforsikring i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av slik forsikring. Boligkjøperforsikring kan kun tegnes av privatpersoner som kjøper bolig til eget formål, og gjelder ikke for foretak, næringsbygg eller bolig til utleie
Hvitevarer
Lovpålagte tiltak mot hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.
Personopplysningsloven
I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.
Meglers vederlag
Det er avtalt provisjon av salgssum 2% for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer følgende vederlag: Oppgjørsgebyr: Kr. 5.700,- Internettannonsering via finn.no: Kr. 6.500,- Annonsering Facebook og Google Ads: Kr. 4.000,- BLINK oppsøkende annonsering mot Finn.no´s interessentdatabase: Kr. 5.500,- Profesjonell fotografering: Kr. 4.150,- Dronefoto: Kr. 4.500,- Digital salgsoppgave og eiendommens hjemmeside: Kr. 2.600,- Innhenting av kommunale opplysninger: Kr. 3.165,- Spørregebyr grunnboken: Kr. 250,- Dersom handelen ikke kommer i stand eller sies opp betales det ikke provisjon til megler. Oppdragsgiver blir dog belastet med kr. 12.000,- i salgstillretteleggelsesgebyr
Oppdragsnummer
3008422
Dødsbo

Megler

Meglerforetak
Jan G. Lilledal AS
Busterudgata 5
1776 HALDEN
Org.nr. 938 566 259
KOMPLETT SALGSOPPGAVE GI BUD BUDVARSEL VEDLEGG
Mats Lilledal
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF