4 Store, solrike selveide hyttetomter på Aarbu hyttefelt | 1 av 4 tomter er solgt

Jan G. Lilledal presenterer Aarbu hyttefelt. Din nye bolig.
Hyttefeltet er godt tilrettelagt for barn. Ved vakre Holevannet med en barnevennlig sandstrand, badebrygge og gode fiskemuligheter. Her har velforeningen utplassert 3-4 båter til fri disposisjon for vellets medlemmer. Perfekt for barnelek og moro. Velforeningen har også etablert en koselig grillhytte ved Asketjern til disposisjon. Det er også etablert eget servicehus som ble ferdigstilt våren 2018 og er til fri benyttelse for velforeningens medlemmer. Full tilgang med vaskemaskin og dusj. Adkomstveien inn ti hyttefeltet har avlåst bom med GSM løsning. Området grenser mot store villmarksområder hvor man kan gå lange turer i urørt natur med en stor flora og fauna. Lenger nord i Vestfjella finner man mange fiskevann hvor det er satt ut ørret og/eller abbor. Her drives det kontinuerlig kultiveringsarbeid og det er laget kart over de ulike vannene med fiskeslag avmerket. Ca. 5 km. og 7 minutters biltur nordover kommer du til Aremark Sentrum, hvor det blant annet er dagligvarebutikk, post, cafe/spisested, bank og bensinstasjon. Det er for øvrig ca. 20 min kjøring med bil til Halden sentrum og ca. 2 timer bilkjøring fra Oslo.
Aarbu hyttefelt, 1798 AREMARK
Generell orientering:
KNR / GNR / BNR / ANDEL
3012 / 55 / 49 / 1/1
3012 / 56 / 30 / 1/1
3012 / 56 / 29 / 1/1
3012 / 56 / 35 / 1/1
Omk. kjøpers
beskrivelse:
550 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 550 000,-)) 15 092,- (Omkostninger totalt) 565 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Prisantydning:
550.000 - 550.000 kr
Totalpris:
Byggeår:
Boligtype:
Tomt
Tomteareal:
1932 m²
Tomtetype:
Eiertomt
Eierform:
Eiet
Velforening:
Det er pliktig medlemskap i områdets velforening og Aarbu VA SA (Ved tilknytning av vann og avløp). Dette inkluderer: 1. Aarbu velforening: Felles grillhytte, gapahuk, fiskekort, vellets båter og utvikling av tilbudet til felles glede på hyttefeltet. Strøing av vei på vinterstid m.m. 2. Fellesavgifter til Aarbu VA SA: Drift av vann -og kloakk, servicer, kontroller, offentlig spyling av kloakknett m.m. 3. Veiavgift, snømåking og vedlikehold av vei. Årlig velforeningsavgift: Kr. 1.600,-. Årlig veiavgift kr. 2.500,- I tillegg tilkommer det kr. 1.000,- for innmelding i velforeningen (engangsbeløp). Båter tilhørende velforeningen på felles strand til fri disposisjon ved Holevannet og Asketjern. Det kultiveres og settes årlig ut ørret i Askjetjern i regi av velforeningen. For velforeningens medlemmer/hytteeiere er det opparbeidet en felles gapahuk/grillplass ved Asketjern og ved Holevannet ligger det fortøyd 5 båter som står til fri disposisjon. Det er båndtvang i området. Årsberetning for Aarbu hyttefelt velforening utleveres hos oppdragsansvarlig.

Nyttig informasjon

Kort om eiendommen
Tomteforhold

Eiendommen

Eiendomsbetegnelse
Kommune: Aremark
Gnr. 55
Bnr. 49
Snr. 0
Knr. 3012
Areal og innhold


Standard
Moderniseringer og påkostninger
Byggemåte
Adgang Til Utleie
Oppvarming
Energimerke
Info energiklasse
Diverse
TV og internett
Innbo og løsøre
Radonmåling

Området

Beliggenhet
Hyttefeltet er godt tilrettelagt for barn. Ved vakre Holevannet med en barnevennlig sandstrand, badebrygge og gode fiskemuligheter. Her har velforeningen utplassert 3-4 båter til fri disposisjon for vellets medlemmer. Perfekt for barnelek og moro. Velforeningen har også etablert en koselig grillhytte ved Asketjern til disposisjon. Det er også etablert eget servicehus som ble ferdigstilt våren 2018 og er til fri benyttelse for velforeningens medlemmer. Full tilgang med vaskemaskin og dusj. Adkomstveien inn ti hyttefeltet har avlåst bom med GSM løsning. Området grenser mot store villmarksområder hvor man kan gå lange turer i urørt natur med en stor flora og fauna. Lenger nord i Vestfjella finner man mange fiskevann hvor det er satt ut ørret og/eller abbor. Her drives det kontinuerlig kultiveringsarbeid og det er laget kart over de ulike vannene med fiskeslag avmerket. Ca. 5 km. og 7 minutters biltur nordover kommer du til Aremark Sentrum, hvor det blant annet er dagligvarebutikk, post, cafe/spisested, bank og bensinstasjon. Det er for øvrig ca. 20 min kjøring med bil til Halden sentrum og ca. 2 timer bilkjøring fra Oslo.
Adkomst
Parkering
Offentlig kommunikasjon
Barnehager og skoler

Økonomi

Prisantydning
0 kr
Totalpris inkl omk
0 kr
Formuesverdi primær
0 kr
Formuesverdi primær år
Formuesverdi sekundær
0 kr
Formuesverdi sekundær år
Info formuesverdi
Det er foreløpig ikke registrert noen formuesverdi på eiendommen. Konferer Skatt Øst. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).
Kommunale avgifter
Ingen kommunale gebyrer eller eiendomsskatt pr. dags dato da eiendommen ikke er bebygd.
Legalpant
Kommunen har legalpant i eiendommen/ lovbestemt pant for kommunale avgifter og eiendomsskatt. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge.
Info eiendomsskatt

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som har fulgt med over fra hovedbruk/gård som ikke direkte omhandler denne eiendom men som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Heftelser i eiendomsrett: 1907/900064-1/2 12.06.1907 BESTEMMELSE OM GRUSTAK Utskr. av veibefaringsprotokollen. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 1923/900275-1/2 21.11.1923 ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: Televerket Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 1940/151-1/2 09.02.1940 ELEKTRISKE KRAFTLINJER Aremark komm.e.verk. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 1966/2482-1/2 30.08.1966 ELEKTRISKE KRAFTLINJER Aremark komm.e.verk. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 1967/605-1/2 01.03.1967 ERKLÆRING/AVTALE Grensegangssak mot bnr.gnr.53/6 m.fl. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 1968/223-1/2 23.01.1968 ERKLÆRING/AVTALE Grensegangssak mot gnr.56/3 m.fl. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 1968/224-1/2 23.01.1968 ERKLÆRING/AVTALE Grensegangssak mot bnr.1. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 1973/1089-1/2 19.03.1973 ERKLÆRING/AVTALE Grensegangssak mot gnr.53/4. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 1985/3607-1/2 08.07.1985 FREDNINGSVEDTAK GJELDER VESTFJELLA NATURRESERVAT GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 1986/659-1/2 07.02.1986 ELEKTRISKE KRAFTLINJER Aremark komm.e.verk. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 1986/1640-1/2 04.04.1986 ERKLÆRING/AVTALE Grensegangssak ang. deling av driftsenheten Aarbu- Morholdt m.v. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 1986/6288-3/2 10.11.1986 ERKLÆRING/AVTALE BESTEMMELSE OM ERSTATNINGSUTBET. FOR VESTFJELLA NATURRESERVAT M.V. Bestemmelse om grustak GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 1987/4584-2/2 07.09.1987 ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om grustak. Bestemmelse om skogsbilveger. Bestemmelse om vannrett mv. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2006/490423-3/200 13.10.2006 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 117 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2011/24984-3/200 12.01.2011 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 121 Vegavgift kr 1.500,- pr. år GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2015/761371-1/200 21.08.2015 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Rettighetshaver: AREMARK KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING ORG.NR: 974 637 235 Bestemmelse om adkomstrett Med flere bestemmelser GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2016/113069-1/200 08.02.2016 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Rettighetshaver: AREMARK KOMMUNE ORG.NR: 940 875 560 Med flere bestemmelser Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2016/834241-1/200 14.09.2016 BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDN RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 10 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2017/719728-3/200 04.07.2017 21:00 BRUKSRETT RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 17 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2017/719781-3/200 04.07.201721:00 BRUKSRETT RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 23 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2017/719890-3/200 04.07.2017 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 26 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2017/719945-3/200 04.07.2017 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 21 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2017/720022-3/200 04.07.2017 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 18 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2017/720129-3/200 04.07.2017 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 13 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2017/720702-3/200 04.07.2017 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 25 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2017/721302-4/200 04.07.2017 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 24 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2017/741293-3/200 07.07.2017 21:00BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 16 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2017/741350-3/200 07.07.2017 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 27 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2017/741402-3/200 07.07.2017 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 22 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2017/772421-3/200 14.07.2017 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 19 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2018/525510-1/200 09.03.2018 21:00 BESTEMMELSE OM VANNLEDNING Rettighetshaver: AARBU VA SA ORG.NR: 997 330 293 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 2 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 7 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 13 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 42 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 46 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 50 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 53 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 54 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 56 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 58 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 59 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 61 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 62 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 63 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 64 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 65 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 66 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 72 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 74 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 81 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 89 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 99 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 102 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 106 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 111 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 119 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 3 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 6 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 8 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 11 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 25 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 29 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 43 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 44 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 47 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 55 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 57 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 60 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 67 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 68 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 69 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 71 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 73 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 109 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 111 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 16 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 17 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 18 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 19 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 21 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 22 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 23 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 24 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 25 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 26 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 27 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 72 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 77 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 79 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 80 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 87 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 88 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 92 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 101 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 103 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 104 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 105 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 108 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 110 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 112 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 115 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 117 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 118 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 121 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 11 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 13 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2018/525510-2/200 09.03.2018 21:00 BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDNING Rettighetshaver: AARBU VA SA ORG.NR: 997 330 293 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 2 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 7 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 13 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 42 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 46 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 50 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 53 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 54 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 56 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 58 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 59 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 61 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 62 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 63 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 64 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 65 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 66 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 72 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 74 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 81 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 89 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 99 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 102 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 106 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 111 RETTIGHETSHAVER: KNR: 0118 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 119 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 3 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 6 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 8 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 11 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 25 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 29 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 43 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 44 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 47 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 55 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 57 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 60 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 67 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 68 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 69 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 71 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 73 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 109 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 1 FNR: 111 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 16 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 17 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 18 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 19 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 21 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 22 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 23 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 24 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 25 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 26 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 27 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 72 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 77 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 79 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 80 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 87 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 88 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 92 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 101 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 103 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 104 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 105 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 108 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 110 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 112 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 115 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 117 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 118 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 FNR: 121 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 11 RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 13 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/22475-1/200 07.01.2019 21:00 BESTEMMELSE OM NETTSTASJON Rettighetshaver: ELVIA AS ORG.NR: 980 489 698 Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/351600-3/200 25.03.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 36 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/368409-3/200 28.03.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG Bestemmelse om vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/368409-4/200 28.03.2019 21:00 BESTEMMELSE OM PARKERING RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 16 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/368552-2/200 28.03.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 41 Bestemmelse om vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/368732-2/200 28.03.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 40 Bestemmelse om vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/368992-2/200 28.03.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 39 Bestemmelse om vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/369194-2/200 28.03.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 38 Bestemmelse om vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/369243-2/200 28.03.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 37 Bestemmelse om vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/369271-2/200 28.03.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 34 Bestemmelse om vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/369912-2/200 28.03.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 30 Bestemmelse om vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/399038-1/200 04.04.2019 21:00 JORDSKIFTE Jordskiftesak 16-009927RFA-JSAR Vestfjella GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/503874-3/200 03.05.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 20 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/700597-3/200 19.06.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 32 Bestemmelse om vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/728044-3/200 25.06.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 28 Bestemmelse om vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/728157-3/200 25.06.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 42 Bestemmelse om vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/817466-3/200 12.07.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 29 Bestemmelse om vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/1170437-2/200 04.10.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 19 Bestemmelse om vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/1170437-3/200 04.10.2019 21:00 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 19 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/1181333-3/200 07.10.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 22 Bestemmelse om vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/1181333-4/200 07.10.2019 21:00 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 22 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/1372425-3/200 15.11.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 33 Bestemmelse om vedlikehold Bestemmelse om å opparbeide vei GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/1388637-2/200 20.11.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 45 Bestemmelse om vedlikehold Bestemmelse om bruk av opparbeidet vei GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/1455840-3/200 04.12.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 20 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 3012 GNR: 56 BNR: 1 2019/1500011-3/200 13.12.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 3012 GNR: 55 BNR: 47 Bestemmelse om vedlikehold Bestemmelse om bruk av opparbeidet veg GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Grunnboken er delt inn etter prioritetsrekkefølge. På bekreftet grunnboks utskrift er alle pengeheftelser og servitutter listet opp etter hverandre under samlebetegnelsen "Heftelser". Heftelsene er ordnet etter tidspunkt for tinglysing. Kjøpers bank får prioritet etter heftelser i eiendommen som ikke skal slettes ved overdragelse, herunder servitutter. Panterett til kjøpers bank vil ha best prioritet av pengeheftelsene, men fremstå med prioritet etter servitutter som allerede hefter i eiendommen.
Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Regulerings- og arealplaner
Tomtene 1,2 og 3 ligger i et område som er regulert til fritidsbebyggelse i reguleringsplan Aarbu hyttefelt II. Samlet grunnflate for fritidsboligen inklusive uthus/bod skal ikke overstige 90 m². Mønehøyde skal ikke overstige 5,5 m. fra terrengets gjennomsnittsnivå. Aremark kommune har sendt ut varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid for Aarbu hyttefelt. Det skal utarbeides en helhetlig detaljreguleringsplan for Aarbu hyttefelt, Aremark kommune og oppheving av 2 eldre reguleringsplaner for Aarbu hyttefelt I og II. I løpet av planprosessen kan planområdet eventuelt justeres noe. Det vil høyst sannsynlig bli behov for justeringer og terrengtilpasninger, siden de eldre planene (som skal «nyreguleres») er grovmaskede. Jfr. kommuneplan vedtatt 18.02.2021 §1.8 skal reguleringsplanen for Aarbu hyttefelt II fortsatt gjelde inntil den eventuelt oppheves, eller helt eller delvis overlappes av nyere reguleringsplan, og så lenge det ikke er motstrid mellom den eldre reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel. Ved eventuell motstrid, vil kommuneplanen gjelde, jf. pbl. § 1-5 annet ledd. Der det ikke er motstrid mellom eldre reguleringsplan og nyere kommuneplan, vil planene utfylle hverandre. Mer info detaljreguleringsarbeidet kan leses på: https://www.haldenarkitektkontor.no/varsel-om-planarbeider/ Tomt 4 ligger i et område uten reguleringsplan men som er regulert til fritidsbebyggelse i kommuneplan. Denne tomten ligger i et område som i følge kommuneplan §1.7 er båndlagt i påvente av utarbeidelse av reguleringsplan. Konferer megler ved spørsmål. Kommuneplan og reguleringsplan m. bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven. Det praktiseres ikke odel på denne eiendommene. Eiendommene er ikke konsesjonspliktige, men kjøper må signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet da eiendommene er en ubebygde tomter.
Vei, vann og avløp
Eiendommen ligger ved en privat adkomstvei (siste del) som disponeres av tilsluttende eiendommer med felles drift- og vedlikeholdt og egen avtale med grunneier. Snøbrøyting dekkes gjennom velforeningsavgiften. Mulighet til å tilknytte seg til offentlig vann- og avløp via det private vann- og avløpslaget på hyttefeltet, Aarbu VA SA. Vannledningene er frostsikret med varmekabler som slår seg på automatisk ved en temperatur på under 4 grader Tilknytning til vann og avløpslaget koster i området kr. 200.000,-. I tillegg må det betales tilknytningsavgift til Aremark kommune. Tilknytningsavgift for vann og avløp inkludert pumpestasjon er pr. 2021. kr. 96.250,-.
Konsesjon

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår
Overtagelse
Etter avtale.
Budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: henrik@lilledal.no eller SMS: 95 27 89 23 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.
Avhendingsloven
Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis. Boligen har mangel i følgende tilfelle: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide. 3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9. Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.
Boligselgerforsikring
Eierforsikring
Hvitevarer
Lovpålagte tiltak mot hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.
Personopplysningsloven
Meglers vederlag
Oppdragsnummer
3501321
Dødsbo

Megler

Meglerforetak
Jan G. Lilledal AS
Busterudgata 5
1776 HALDEN
Org.nr. 938 566 259
VISNING
Visning etter avtale
KOMPLETT SALGSOPPGAVE GI BUD BUDVARSEL VEDLEGG